Posty

Wolne terminy LATO 2020

Aby sprawdzić dostępne miejsca na pobyty kliknij tutaj . COVID-19: NA TERENIE OBIEKTU (BUDYNEK I TEREN WOKÓŁ) NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ OSOBY, KTÓRE NIE SĄ ZAREJESTROWANI NA POBYCIE AGROTUTYSTYKI SALUTO (zgodnie z uzupełnionymi formularzami pobytu) - osoby przebuwajace na pobycie (zgodnie z zapisami regulaminu) nie mogą przyjmować na teren agroturystyki dodatkowych osób (jako swoich gości) na pobyt dzienny lub nocny.  Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00. Informacja Pastwowego Inspektowa Sanitarnego odnsnie zasad zapobiegawczych, ktore istotnie wplyna na ograniczenie ryzyka zakazania COVID-19: Często myć ręce woda z mydlem lyb dezynfekowac plynem dezynfekcyjnym Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu Zachować bezpieczną odległość (zach ować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę) Unikać dotykania oczu, nosa i ust Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się k